Termetal.com.pl - Logo strony

Urządzenia do nagrzewania indukcyjnego

Serwis urządzeń

Termetal - Serwis urządzeń Termetal - Serwis urządzeń Termetal - Serwis urządzeń Termetal - Serwis urządzeń

Zapewniamy:

  • opracowywanie procesów nagrzewania indukcyjnego w naszym laboratorium badawczo-rozwojowym
  • testy nowych technologii
  • symulacje komputerowe procesu nagrzewania indukcyjnego z wykorzystaniem oprogramowania FEM
  • projektowanie komputerowe wzbudników do nagrzewania, hartowania i lutowania